Mariene informatie

smart sensoring

Systeem en proces kennis

De drijfveer achter NLsensors is het verkrijgen van procesinformatie van mariene systemen, zodat deze gebieden beter beheerd, benut en beschermd kunnen worden.

Innovatieve technologie van Nederlandse bodem

NLsensors is er van overtuigd dat de ontwikkeling van innovatieve (sensor)technologie ook in Nederland kan plaatsvinden. Dit betekent dat al haar producten in Nederland worden ontwikkeld en geproduceerd.

Vertrouwen en duurzame relaties

NLsensors werkt vanuit langjarige partnerschappen met toeleveranciers en klanten om vanuit deze duurzame relaties samen te werken in projecten en te innoveren.